Theory of education

About children’s behaviour and education.

Texts:

Børne Speigel. (1568)

Om Børn at holde til skole. Del A (1531)
Om Børn at holde til skole. Del B (1531)
Om Børn at holde til skole. Del C (1531)

Sex Observationer om Lære-Kunstens rigtige og frugtbare Øvelse i Ungdommens Undervisning, samt Deris Application Til Studere-Kunsten i den syvende Observation tilsat dem til Tieneste, som sine egne Studeringer lykkeligen og vel agter at indrette. Del A (1707)
Sex Observationer om Lære-Kunstens rigtige og frugtbare Øvelse i Ungdommens Undervisning, samt Deris Application Til Studere-Kunsten i den syvende Observation tilsat dem til Tieneste, som sine egne Studeringer lykkeligen og vel agter at indrette. Del B (1707)

NB: The titles of the texts serve as links to CLARIN-DK where the original texts can be accessed.