Natural science and astrology

This category presents texts about earth, air, and plants as well as strange zodiac signs, and the influence of the stars. 

Texts:

Compendium Cosmographicum. Det er: En kort Beskriffuelse offuer den gantske Verden. (1633)

En Elementisch oc Jordisch Astrologia Om Lufftens forendring oc hues der vnder begribes, tagen aff de Tingest, som for ögnen sees oc forfares, oc huer Mand Letteligen kand affmercke, oc tilforn widje. Del A (1591)
En Elementisch oc Jordisch Astrologia Om Lufftens forendring oc hues der vnder begribes, tagen aff de Tingest, som for ögnen sees oc forfares, oc huer Mand Letteligen kand affmercke, oc tilforn wijde. Del B (1591)
En Elementisch oc Jordisch Astrologia Om Lufftens forendring oc hues der vnder begribes, tagen aff de Tingest, som for ögnen sees oc forfares, oc huer Mand Letteligen kand affmercke, oc tilforn wijde. Del C (1591)

Kort Beretning om den Comet-Stierne som sig om Morgenen fra Klock 3. til 5. her udi disse Lande mod Sydost haffver ladet see, udi dette Aar 1661. (1661)

Vis oc sandferdig Beretning om tre Sole, saa vel som de selsomme store oc underlige Mirackler oc Tegn, som ere seet paa Himmelen ved Wiborrig oc andensteds i Jylland, som følger. (1664)

NB: The titles of the texts serve as links to CLARIN-DK where the original texts can be accessed.