Mathematics 

This category consists of accounting.

Texts:

Her Effterfølger først eth Regenskaff om en Mands fortæring om det ganske Aar, item it Regenskaff om Skippund, Lispund, Lodt, Marck, Pund, oc Quintin. Item Om det Tal som faldt aff Himmelen med Lucifero. Item Een Skøn Vise om Guds miskundt. Nu bedre Corrigeret en til forne etc. (1550)

NB: The titles of the texts serve as links to CLARIN-DK where the original texts can be accessed.