Housekeeping

Books on housekeeping including the oldest known Danish recipe book (1616).

Texts:

En nyttig Plante Bog, om mange slags Artige Imper oc Poder, oc huorledis mand skal sætte allehaande Fruct og Træ. (1635)

Fuldkommen Kaage-Bog udi hvilcken er befattet hvorledis adskillige slags velsmagende Rætter. Del A (1675)
Fuldkommen Kaage-Bog udi hvilcken er befattet hvorledis adskillige slags velsmagende Rætter. Del B (1675)
Fuldkommen Kaage-Bog udi hvilcken er befattet hvorledis adskillige slags velsmagende Rætter. Del C (1675)

Koge Bog Indeholdendis et hundrede fornødene stycker, som ere om Brygning, Bagning, Kogen, Brendevijn oc Miød at berede, saare nytteligt vdi Huszholdning. Del A (1616)

Oeconomia eller Nødvendige Beretning og Anledning, hvorledes en gandske Huusholdning paa det nytteligste og beste (saa fremt Gud allermægtigste giver sin Velsignelse) kand anstillis. Item: Om Agricultur og deslige vedkommendes Iordens Forarbeydelse, med god Opsiun og Vindskibelighed, frugtbarligen kand forstaaes oc ved lige holdes. Del A (1733)
Oeconomia eller Nødvendige Beretning og Anledning, hvorledes en gandske Huusholdning paa det nytteligste og beste (saa fremt Gud allermægtigste giver sin Velsignelse) kand anstillis. Item: Om Agricultur og deslige vedkommendes Iordens Forarbeydelse, med god Opsiun og Vindskibelighed, frugtbarligen kand forstaaes oc ved lige holdes. Del B (1733)
Oeconomia eller Nødvendige Beretning og Anledning, hvorledes en gandske Huusholdning paa det nytteligste og beste (saa fremt Gud allermægtigste giver sin Velsignelse) kand anstillis. Item: Om Agricultur og deslige vedkommendes Iordens Forarbeydelse, med god Opsiun og Vindskibelighed, frugtbarligen kand forstaaes oc ved lige holdes. Del C (1733)

NB: The titles of the texts serve as links to CLARIN-DK where the original texts can be accessed.