Geography and topography

Descriptions of foreign countries and journeys.

Texts: 

Compendium Cosmographicum. Det er: En kort Beskriffuelse offuer den gantske Verden. (1633)
Compendium Cosmographicum. Det er: En kort Beskriffuelse offuer den gantske Verden. (1633)
(the third part of the text is found in the category Natural science and astrology)

Een sandferdig beskriffuielse om som wilde Mennisker oc Dyr wdi Indien, oc saa wdi andre omliggindis Landskab oc Konge Riger baade til Wand oc land, er seet. (1559)

Kort og sandferdig Journal af Anders Christensens lykkelige og u-lykkelige Reise fra Christiania i Norge, Aar 1674, og til Stedet igien 1700. Del A (1728)
Kort og sandferdig Journal af Anders Christensens lykkelige og u-lykkelige Reise fra Christiania i Norge, Aar 1674, og til Stedet igien 1700. Del B (1728)
Kort og sandferdig Journal af Anders Christensens lykkelige og u-lykkelige Reise fra Christiania i Norge, Aar 1674, og til Stedet igien 1700. Del C (1728)

Oost-Indisk Reise-Bog, hvor udi befattis hans Reise til Oost-indien saa vel og eendeel Platzers Beskrifvelse med en Andtall Hedningers Ceremonier etc. Del A (1678)
Oost-Indisk Reise-Bog, hvor udi befattis hans Reise til Oost-indien saa vel og eendeel Platzers Beskrifvelse med en Andtall Hedningers Ceremonier etc. Del B (1678)
Oost-Indisk Reise-Bog, hvor udi befattis hans Reise til Oost-indien saa vel og eendeel Platzers Beskrifvelse med en Andtall Hedningers Ceremonier etc. Del C (1678)

NB: The titles of the texts serve as links to CLARIN-DK where the original texts can be accessed.