Ethics and morals

Instructions on good conduct, e.g. warning against drunkenness.

Texts: 

Beviis, at Naturens Lov ikke forbyder den Respect imod Fruentimmeret, som Moden har indført iblant os. (1747)

Discursus de certa incertitudine rerum humanarum. Verdsens Speyl. Del A (1648)
Discursus de certa incertitudine rerum humanarum. Verdsens Speyl. Del B (1648)
Discursus de certa incertitudine rerum humanarum. Verdsens Speyl. Del C (1648)

Druckenskabs Beskriffvelse paa A.B.C. (1666)

En kort Vnderujsning om Tienere Oc Tiunde, d.e. Huorledis Tienere oc Tiunde bør skicke sig imod deres Hosbonder oc Hustruer, som de tiene etc. Del A (1610)
En kort Vnderujsning om Tienere Oc Tiunde, d.e. Huorledis Tienere oc Tiunde bør skicke sig imod deres Hosbonder oc Hustruer, som de tiene etc. Del B (1610)
En kort Vnderujsning Om Tienere Oc Tiunde, d.e. Huorledis Tienere oc Tiunde bør skicke sig imod deres Hosbonder oc Hustruer, som de tiene etc. Del C (1610)

Om den store Guds Bespaattelse, met Suæren oc Banden. Del A (1557)
Om den store Guds Bepaattelse, met Suæren oc Banden. Del B (1557)

Twenne Beslutninge medt nogre Christelige raade aff Gudtz oerdt, om Egtesschabff, boede foreldre och børnæ szaare nyttige At rette sig effther, moed then mangefoldt behendighedt szom diefflen aldweghne i thenne tiid oprører til at bespilde then helige staet met. (1530)

NB: The titles of the texts serve as links to CLARIN-DK where the original texts can be accessed.