Manuals in letter-writing

Instructions in letter-writing including examples.

Texts:

Anmærkninger over den Kunst at skrive et godt Brev. Del A (1749)
Anmærkninger over den Kunst at skrive et godt Brev. Del B (1749)
Anmærkninger over den Kunst at skrive et godt Brev. Del C (1749)

En Ny oc skøn Formular Bog. Del A (1625)
En Ny oc skøn Formular Bog. Del B (1625)
En Ny oc skøn Formular Bog. Del C (1625)

Itzige Tjds Secretarius. Det er: En ny oc Fuldkommen Formular- oc Titular-Bog. Samlet bl.a. af N. Helvads Formular-Bog samt andre trykte bøger. (1666)

Mange haande artige Kaanster at berede gaat Blick oc alle haande Farffue, Oc at schriffue med Guld, Sølff oc alle Metal aff Feyre: Met mange andre nyttige Kaanster, at farffue schriffue feyre, oc Pergament, met alle haande Farffue. Oc huor mand skal lade Schrifft ædzis paa Staal eller lern oc Vaaben. Alle Schiffuere, Breffmalere, Kniffuesmeder, oc andre som slig Kaanster bruge, gantske nyttige at vide. (1578)

NB: The titles of the texts serve as links to CLARIN-DK where the original texts can be accessed.