Prayer books

Collections of prayers.

Texts:

Een almindelig Bøn at bruge i disse besværlige farlige Tider oc dagligen at bede oc læse baade i Kirchen til alle paabudne Bedestunde, saavelsom hiemme i Huset. (1675)

En enfoldig vnderuisning huorledis mand rettelige skal forstaa oc bede Fader vor. (1552)
En enfoldig vnderuisning huorledis mand rettelige skal forstaa oc bede Fader vor. (1552)
En enfoldig vnderuisning huorledis mand rettelige skal forstaa oc bede Fader vor. (1552)

En Ny Bønebog, tilsammendragen aff de gamle lærefædre. (1606)
En Ny Bønebog, tilsammendragen aff de gamle lærefædre. (1606)
En Ny Bønebog, tilsammendragen aff de gamle lærefædre. (1606)

Nogre gudelige Bøner. (1509)

Siælens daglige Røg-Offer, for Herren optændt, i Morgen og Aften-Bønner. (1733)
Siælens daglige Røg-Offer, for Herren optændt, i Morgen og Aften-Bønner. (1733)
Siælens daglige Røg-Offer, for Herren optændt, i Morgen og Aften-Bønner. (1733)

NB: The titles of the texts serve as links to CLARIN-DK where the original texts can be accessed.