Dorthe Duncker

Dorthe Duncker

Professor

Aktuel forskning

Sproglig refleksivitet, grundlaget for sprog- og kommunikationsforskning, integrerende sprogforskning, tekstvidenskab.

DUDS, digitale undersøgelser af dansk sprog sammen Anne Mette Hansen.

Undervisnings- og vejledningsområder

Underviser i dansk sprog på grunduddannelsen. Kandidatuddannelseskurser i sprog- og kommunikationsteori og digital humaniora.

Vejledningsområder

Dansk sprog og kommunikation, it til sprog og tekst, leksikografi, sproglige normer, sprog- og kommunikationsteori.

ID: 9631