Pædagogik – Københavns Universitet

Pædagogik

Teksterne beskriver, hvad der er god opførsel for børn, samt hvordan de bør uddannes. Der behandles mange aspekter af børns liv og dagligdag, f.eks. bordskik og skolegang.

Tekster:

Børne Speigel. (1568) – om hvordan børn skal opføre sig i kirken, ved bordet mm. samt generelt om kropsholdninger og beklædning

Om Børn at holde til skole. Del A (1531) – om børns opdragelse og uddannelse
Om Børn at holde til skole. Del B (1531) – om børns uddannelse
Om Børn at holde til skole. Del C (1531) – om undervisning, herunder lærebøger

Sex Observationer om Lære-Kunstens rigtige og frugtbare Øvelse i Ungdommens Undervisning, samt Deris Application Til Studere-Kunsten i den syvende Observation tilsat dem til Tieneste, som sine egne Studeringer lykkeligen og vel agter at indrette. Del A (1707) – indledning til “Sex Observationer om Lære-Kunstens rigtige og frugtbare Øvelse i Ungdommens Undervisning.”
Sex Observationer om Lære-Kunstens rigtige og frugtbare Øvelse i Ungdommens Undervisning, samt Deris Application Til Studere-Kunsten i den syvende Observation tilsat dem til Tieneste, som sine egne Studeringer lykkeligen og vel agter at indrette. Del B (1707) – om at lære og huske det lærte

NB: Teksternes titler fungerer som links til CLARIN-DK, hvor man vil blive bedt om at acceptere en licens for at få adgang til teksterne.