Ansatte – Københavns Universitet

Forside > Medarbejdere > Ansatte

Anne Mette Hansen

Anne Mette Hansen

Lektor

Primære forskningsområder

Brugslitteratur fra middelalder og renæssance, især bønnebøger og didaktiske/encyklopædiske tekster. Materialfilologi. Editionsfilologi.

Aktuel forskning

 • Skrift og tekst i tid og rum: Digital filologi og skriftstudier af diplomer i brevarkivet fra Sankt Clara Kloster i Roskilde
 • Digital udgivelse af danske bønnebøger fra 1500-tallet: Marine Jespersdatters bønnebog. Gudelige Bønner. Marine Lauridsdatters bønnebog
 • En editionshistorisk undersøgelse af Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs udgivelse Middelalderens danske Bønnebøger
 • En tekstvidenskabelig undersøgelse af editionsfilologisk kommunikation og konvention
 • Materialfilologiske undersøgelser af danske brugstekster fra middelalder og renæssance: bønnebøger fra Birgittinerklostret i Maribo og blandingshåndskrifter med almanaktekster (lægeråd, husråd, kalendarier m.m.)
 • Forberedelse af en udgave af den senmiddelalderlige islandske version af den europæiske encyklopædiske lærebog Lucidarius

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser fast på kurset East Norse texts and artefacts (Dansk KA/den nordiske masteruddannelse Viking and Medieval Norse Studies). Desuden på den årlige sommerskole i håndskriftstudier, Summer Courses in Scandinavian Manuscript Studies. I foråret 2017 underviser jeg i Sprog i tid på Dansk BA. Jeg har tidligere undervist i De nordiske sprog i middelalderen (BA-tilvalg) og i sproglige emner på Dansk BA og KA.

Jeg vejleder gerne i emner inden for ældre dansk og nordisk sprog og litteratur, håndskriftstudier og editionsfilologi.

Interesseområder

 • Materialfilologi og håndskriftstudier
 • Editionsfilologi, herunder digital udgivelse og tekstmærkning
 • Boghistorie, især brugstekster fra middelalder og renæssance: bønnebøger, lægebogstekster, encyklopædi
 • Diplomatik
 • Filologiens encyklopædi, herunder ikonografi og forholdet mellem tekst og billede
 • Formidling og digitalisering af tekstbærende kulturarv

ID: 9692233